Join Us - Site Visit - Saturday 2nd April

March 28, 2022

Our current families have visited our new site and now we'd like to share the excitement by welcoming new families to join us! Do you feel it is time for a change?

Come and be part of GSIS in 22/23 at our new campus! Take a guided tour of our new site, meet members of our GSIS team, learn more about our international programmes and find out what everyone's talking about. Join the GSIS community as we build this outstanding new campus in Central Vietnam and sign up to a school that makes all their own decisions locally.

REGISTER HERE
https://forms.gle/wBgg8BgDwLPqde44A

Các gia đình hiện tại của chúng tôi đã truy cập trang thông tin điện tử mới của trường và bây giờ chúng tôi muốn chia sẻ sự háo hức bằng cách chào đón các gia đình mới tham gia với chúng tôi! Bạn có cảm thấy đã đến lúc phải thay đổi?

Hãy đến và trở thành một phần của trường Green Shoots vào năm học 22/23 tại cơ sở mới của chúng tôi! Tham quan có hướng dẫn về trang thông tin điện tử mới của chúng tôi, gặp gỡ các thành viên trong nhóm phụ huynh Green shoots của chúng tôi, tìm hiểu thêm về các chương trình học quốc tế và tìm hiểu những gì mọi người đang nói về trường chúng tôi. Tham gia cộng đồng Green Shoots khi chúng tôi xây dựng cơ sở mới nổi bật này ở miền Trung Việt Nam và đăng ký vào một trường có thể tự đưa ra quyết định tại địa phương.

Hãy đăng ký tại đây
https://forms.gle/wBgg8BgDwLPqde44A

You might also like

View all posts Click Here